Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste har siden oppstarten i 1988, blitt benyttet av
både offentlige og private bedrifter i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen kommune.

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste har tilhold på tettstedet og regionsenteret Storslett.
Tjenesten drives av bedrifter som hovedsakelig er etablert i de fem nord-troms kommunene.

Ordningen teller i dag ca. 80 medlemsbedrifter med til sammen over 3000 medlemmer.